RNDr. Roman Buchtík, Ph.D.

Qualification

2001 Mgr., Organic chemistry, Palacký University in Olomouc
2003 RNDr., Organic chemistry, Palacký University in Olomouc
2004 Ph.D., Organic Chemistry, Palacký University in Olomouc
2004-2007 Researcher, Laboratory of Growth Regulators, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc
from 2007 Lecturer, Dept. Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc
from 2014 Junior Researcher, Regional Centre of Advanced Technologies and Materials in Olomouc

Research interests

 • Transition metal complexes (Cu, Zn, Pd, Pt etc.)
 • Synthesis of heterocyclic ligands.
 • Targeted drug transport – iron oxide-based nanomaterials.

Publication activity

 • Publications (WoS): 8
 • Citations (WoS): 64
 • H-index: 4
 • Patents: 2 national patents (CZ 303009 B6, CZ 304045 B6)

Foreign research stays

From February to March 2005 – Rudjer Boskovic Institute (Zagreb, Croatia) (synthesis and study of plant hormones and cytokinines)

Selected publications and patents

Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák: Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění, Univerzita Palackého v Olomouci, patentový spis CZ304045B6 (09/2013).

Z. Trávníček, R. Buchtík, Z. Dvořák, J. Vančo: Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii, Univerzita Palackého v Olomouci, patentový spis CZ 303009 B6 (02/2012).

R. Buchtík, Z. Trávníček, J. Vančo, In vitro cytotoxicity, DNA cleavage and SOD-mimic activity of copper(II) mixed-ligand quinolinonato complexes. J. Inorg. Biochem. 116 (2012) 163–171.

R. Buchtík, Z. Trávníček, J. Vančo, R. Herchel, Z. Dvořák, Synthesis, characterization, DNA interaction and cleavage, and in vitro cytotoxicity of copper(II) mixed-ligand complexes with 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone Dalton Trans. 40 (2011) (40) 9404–9412.

Vzdělání a kvalifikace

1996-2001 Organická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
2001-2004 Organická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Ph.D.)
2003 Organická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (RNDr.)
2004-2007 Vědecký pracovník, Laboratoř růstových regulátorů PřF UP  v Olomouci a AV ČR
od 2007 Odborný asistent, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci
od 2014 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

 • Komplexy přechodných kovů (Cu, Zn, Pd, Pt atd.)
 • Syntéza heterocyklických ligandů.
 • Cílený transport léčiv – nanomateriály na bázi oxidů železa.

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 8
 • Počet citací (WoS): 64
 • H-index: 4
 • Patenty: 2 národní patenty (CZ 303009 B6, CZ 304045 B6)

Zahraniční pobyty

Únor-březen 2005 – studijní pobyt na Rudjer Boskovic Institut (Zagreb, Chorvatsko)

Vybrané publikace a patenty

Z. Trávníček, J. Vančo, R. Buchtík, Z. Dvořák: Použití komplexů mědi obsahujících 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-on a deriváty 1,10-fenanthrolinu pro přípravu léčiv pro léčbu nádorových onemocnění, Univerzita Palackého v Olomouci, patentový spis CZ304045B6 (09/2013).

Z. Trávníček, R. Buchtík, Z. Dvořák, J. Vančo: Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii, Univerzita Palackého v Olomouci, patentový spis CZ 303009 B6 (02/2012).

R. Buchtík, Z. Trávníček, J. Vančo, In vitro cytotoxicity, DNA cleavage and SOD-mimic activity of copper(II) mixed-ligand quinolinonato complexes. J. Inorg. Biochem. 116 (2012) 163–171.

R. Buchtík, Z. Trávníček, J. Vančo, R. Herchel, Z. Dvořák, Synthesis, characterization, DNA interaction and cleavage, and in vitro cytotoxicity of copper(II) mixed-ligand complexes with 2-phenyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone Dalton Trans. 40 (2011) (40) 9404–9412.