Štěpán Kment

Výzkumné aktivity:

 • Studium funkčních vlastností fotoaktivních tenkých vrstev pokročilými fotoelektrochemickými metodami (lineární a cyklická voltametrie, amperometrie, transientní spektroskopie, elektrochemická impedance) a jiných fyzikálně-chemických metod (Hallův efekt, fotokatalýza, měření fotoodporu, atd.)
 • Plasmatická depozice tenkých fotoelektrokatalyticky aktivních vrstev (pulsní a HIPIMS magnetronové naprašování, pulsní naprašování dutou katodou, atmosferické a vakuové PECVD metody) – Fe2O3,TiO2, ZnO, FeS2, IrO2 a jejich dopované verze.
 • Chemická příprava (metoda sol-gel, depozice z chemických roztoků) tenkých vrstev TiO2, Fe2O3, TiO2.
 • Diagnostika plasmatu (OES, měření iontového toku, měření Langmuirovou sondou).
 • Pokročilá fyzikální charakterizace tenkých vrstev (Ramanova spektroskopie, XRD, Augerova elektronová spektroskopie, XPS, UV/Vis spektrofotometrie, FTIR, AFM, SEM, GDOES).

 

Praxe

 • 2011 – dosud: Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Univerzita Palackého v Olomouci, vědecký pracovník – nyní senior.
 • 2005 – dosud: Fyzikální ústav AV ČR, v.v. i., vědecký pracovník – nyní senior.
 • Květen 2010 – duben 2011: Department of Electrical Engineering, University of Nebraska – Lincoln, Nebraska, USA, Post-Doctoral Research Associate.
 • 2006 – 2011: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Nanopin – Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství, vědecký pracovník – junior.

 

Vzdělání:

Ph.D. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, Duben 2010.
Disertační práce: Thin Films Deposition and Study of Their Properties.

Ing. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika, Červen 2006.
Diplomová práce: Příprava, charakterizace a funkční vlastnosti tenkých vrstev kovových oxidů připravených plazmatickou depozicí.

 

Krátkodobé zahraniční pobyty a kurzy:

Duben 2014 (1 měsíc) – vědecko/studijní pobyt: Department of Materials Science, Institute for Surface Science and Corrosion, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Německo. Prof. Patrik Schmuki.

Září 2013 (1 měsíc) – vědecký pobyt: Department of Electrical Engineering, University of Nebraska – Lincoln, Nebraska, USA, Prof. Natale J. Ianno.

Září 2007: Summer School on Plasma Physics in Science and Technology (PPST), Institute for Physics, Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo.

Březen 2008: DAE-BRNS Basic Sciences School on Condensed Matter Interface with Chemistry and Biology, Homi Bhabha Centre for Science and Education, Mankhurd, Mumbai, Indie.

 

Awards:

2010: Cena rektora za vynikající doktorskou práci,
České vysoké učení technické v Praze.

SPEA8, 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis, Thessaloniki, Řecko, Cena za nejlepší poster: „On the Improvement of PEC Activity of Hematite Thin Films Deposited by High-Power Pulsed Magnetron Sputtering Method.”

RSD 2012 – Reactive Sputtering Deposition Int. Conf., Ghent, Belgie, Cena za nejlepší poster: “Hollow Cathode Plasma -Jets Deposition of α-Fe2O3 Thin Films.

TACT 2009 – International Thin Films Conference, Taipei, Taiwan, Cena za nejlepší poster: “Space resolved optical emission spectroscopy of DC pulsed plasma – deposition of photoactive TiOx:N thin films by means of low temperature multi hollow cathode plasma jet system”.

Thin Films 2008 – The 4th International Conference on Technological Advances of Thin Films and Surface Coatings, Singapore, Příspěvek vybrán v soutěži mezi 10 nejlepších prací: “Preparation of thin phthalocyanine layers – their structural and absorption properties”.

 

Zvané mezinárodní přednášky:

EMN 2014 – Energy Materials and Nanotechnology, Las Vegas, USA, Název přednášky: “Plasma deposition of photonic materials for renewable energy”.

CAEP 2013 – Conference on Applied and Engineering Physics, Hue, Vietnam, Název přednášky: “Advanced plasma-assisted deposition methods for photonic materials and Nanostructures“.

 

Řešené granty

GAČR: Pokročilé nanostruktury, připravené z magnetrony deponovaných kovových slitin, pro fotonické aplikace, spoluřešitel projektu (2015-2017).

MŠMT: Pokročilé nano-heterostruktury jako fotoanody pro solární rozklad vody, řešitel projektu (2016-2017)

GAČR: Plazmatické depoziční systémy pro přípravu fotoaktivních vrstev hematitu, jediný řešitel projektu (2012-2015).

AVČR: Nové materiály pro fotonické aplikace, řešitel projektu (2012-2015).

 

Pedagogická činnost:

Univerzita Palackého Olomouc:
1) SLO / BPFN: Příprava a charakterizace fotonických nanostruktur – hlavní přednášející
2) SLO / BPFN: Nanofotonika a nanoelektronika – přednášející
3) KFC / NNM2: Nanomateriály 2 – přednášející

University of Nebraska – Lincoln, Nebraska, USA
ELEC 420 – Plasma Processing of Semiconductors, jediný přednášející – 2010 / 2011

 

Členství:

Jednota českých matematiků a fyziků

 

Publikační činnost:

47 vědeckých publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech, 1 kapitola v knize, 1 patent, 1 funkční vzorek, 6 užitných vzorů, 28 publikací ve sbornících z konferencí, 23 příspěvků na mezinárodních konferencích (12 ústních presentací, 11 posterů)

H-index 13 (WOS)

Vybrané publikace

 • Kment, S.; Riboni, F.; Pausova, S.; Wang, L.; Wang,L.; Han, H.; Hubicka, Z.; Krysa, J.; Schmuki, P.; Zboril, R. Photoanodes based on TiO2 and α-Fe2O3 for solar water splitting – superior role of 1D nanoarchitectures and of combined heterostructures. CHEM. SOC. REV., 2017, 46, 3716-3769.
 • Kment, S.; Schmuki, P.; Zboril, R. et al. Photoanodes with fully controllable texture: the enhanced water splitting efficiency of thin hematite films exhibiting solely (110) crystal orientation, ACS NANO, 2015, 9, 7113-7123.
 • Kment, S.; Schmuki, P.; Schubert, E.; Zboril, R. et al. On the improvement of PEC activity of hematite thin films deposited by high-power pulsed magnetron sputtering method, APPL. CATAL. B-ENVIRON., 2015, 165, 344-350.
 • Kment, S.; Kmentova, H.; Kluson, et al. Notes on the photo-induced characteristics of transition metal-doped and undoped titanium dioxide thin films, J. Colloid. Interf. Sci., 2010, 348, 198-205.
 • Kment, S.; Kluson, P.; Stranak, V.; Virostko, P.; Krysa, J.; Cada; M.; Pracharova, J.; Kohout, M.; Morozova, M.; Adamek, P.; Hubicka, Z; et al. Photo-induced electrochemical functionality of the TiO2 nanoscale films, ELECTROCHIM. ACTA, 2009, 54, 3352-3359.
 • Kment, S.; Kluson, P.; et al. Double hollow cathode plasma jet-low temperature method for the TiO2xNx photoresponding films, ELECTROCHIM. ACTA, 2010, 55, 1548-1556.
 • Stranak, V.; Kment, S.; Wulf, H.; Hippler, R. Physical properties of homogeneous TiO2 films prepared by high power impulse magnetron sputtering as a function of crystallographic phase and nanostructure, J. PHYS. D APPL. PHYS., 2009, 42, 105204.
 • Kment, S.; Hubicka, Z.; et al. Photoelectrochemical properties of hierarchical nanocomposite structure: carbon nanofibers/TiO2/ZnO, CATAL. TODAY, 2011, 161, 8-14.
 • Kment, S.; Hubicka, Schmuki, P. et al. High-power pulsed plasma deposition of hematite photoanode for PEC water splitting, CATAL. TODAY, 2014, 230, 8-14.