Mgr. Tomáš Šilha, Ph.D.

Vzdělání a kvalifikace

2004–2007 Odborná chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Bc.)
2007–2009 Anorganická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
2009–2010 Aprobace učitelství chemie pro střední školy, Univerzita Palackého v Olomouci
2009–2014 Anorganická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Ph.D.)
od 2011 Vědecký pracovník, Katedra anorganické chemie PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

 • Komplexy přechodných kovů (Au, Ag, Mn, Fe, Pt atd.)
 • Biologická (protizánětlivá atd.) aktivita komplexů zlata
 • Studium magnetických vlastností vybraných přechodných kovů (Mn, Fe atd.)

Pedagogická činnost

 • Cvičení z anorganické chemie (AFC/AGCC, AFC/ZPL)
 • Laboratorní technika (AFC/LABT)
 • Seminář z Obecné chemie (AFC/OCB1)
 • Chemické názvosloví 1 (AFC/CHN1)

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 5
 • Počet citací (WoS): 25
 • H-index: 2
 • Patenty: 1 národní užitný vzor (CZ 22616 U1) a 1 národní patent (CZ 303649 B6)

Zahraniční pobyty

 • Březen-květen 2008 – studijní pobyt na Juniata College (PA, USA)
 • Květen-červenec 2013 – studijní pobyt Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice (SK)

Vybrané publikace

I. Nemec, T. Šilha, R. Herchel, Z. Trávníček, Towards a better understanding of magnetic exchange mediated by hydrogen bonds in Mn(III)/Fe(III) salen-type supramolecular dimers, Dalton Trans. 2014, 43, 15602-15616.

T. Šilha, M. Čajan, Z. Trávníček, Investigation of Ag(I) complexes involving 6-(benzylamino)purine derivatives, Monatsh. Chem. 2013, 144, 1797-1806.

I. Nemec, T. Šilha, R. Herchel, Z. Trávníček, Investigation of magnetic exchange pathways in heterotrinuclear manganese(III) Schiff base complexes involving tetrathiocyanidoplatinate(II) bridge, Eur. J. Inorg. Chem. 2013, 5781-5789

T. Šilha, I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček, Structural and magnetic characterizations of the first manganese(III) Schiff base complexes involving hexathiocyanidoplatinate(IV) bridges, CrystEngComm 2013, 15, 5351-5358.

Z. Trávníček, P. Štarha, J. Vančo, T. Šilha, J. Hošek, P. Suchý Jr., G. Pražanová, Anti-inflammatory active gold(I) complexes involving 6‑substituted-purine derivatives, J. Med. Chem. 2012, 55, 4568–4579.