Vítězslav Maier

Vzdělání a zaměstnání

 • 2002 – Mgr. (analytická chemie)
 • 2006 – PhD. (analytická chemie)
 • 2006 – Odborný asistent na Katedře analytické chemie
 • 2011 – Doc. (habilitační řízení v oboru analytická chemie)
 • since 2005 – Toxikolog, Fakultní nemocnice Olomouc

Výzkumné zaměření

 • Kapilární elektromigrační techniky ve spojení s DAD detekcí, bezkontaktní vodivostní detekcí a hmotnostní spektrometrií – studium základních aspektů elektromigračního separačního procesu
 • Separace chirálních sloučenin, studium aplikací tenzidů v separačním procesu
 • Vývoj nových analytických metod pro identifikaci a stanovení drog a toxických látek

Grantová činnost:

 • GAČR 203/07/P223 – Studium diskontinuálních elektrolytových systémů v kapilární elektroforéze pro separace fyziologicky aktivních sloučenin (2007-2010)
 • IGA MZ NT 13593-2012 – Objektivní diagnostika intoxikace látkami typu „designer drugs“ (2012-2014)
 • KONTAKT ME LH11018 – Cyklofruktany a jejich deriváty jako chirální selektory pro kapalinovou chromatografii a kapilární elektroforézu (2011-2014)

Výuka

 • Přednášky: Forenzná a klinická toxikologie, Analytické aplikace ve forenzních vědách, Toxikologie, Elektromigrační metody, Aplikace elektromigračních metod, Imunoanalýza nízkomolekulárních sloučenin, Separace izomerů, Analytická chemie pro studenty biologických oborů
 • Vedení více než 4 disertačních prací and 20 diplomových prací od roku 2002.
 • Studijní materiály:  http://www.cemslab.eu/studentum/prednasky/

Publikační aktivity

 • Autor a spoluautor 54 publikací v impaktovaných časopisech (Web of Science).
 • 459 citací, 413 s vyloučením autocitací (Web of Science).
 • H-index: 13
 • Kapitoly v knize:
  [1] J. Petr, V. Maier, J. Ševčík, On-line preconcentration techniques in capillary electrophoresis, In: Capillary Electrophoresis Fundamentals, Techniques and Applications, Chapter 3, p. 55-76. ISBN: 978-1-62081-758-8.
  [2] L. Nováková, M. Douša a kol., Micelární chromatografie a micelární elektrokinetická chromatografie, In: Moderní HPLC separace v teorii a praxi I, ISBN 987-80-260-4244-0

Publikace

[1] J. Znaleziona, P. Ginterová, J. Petr, P. Ondra, I. Válka, J. Ševčík, J. Chrastina, V. Maier, Determination and identification of synthetic cannabinoids and their metabolites in different matrices by modern analytical techniques – a review, Anal. Chem. Acta 874 (2015) 11-25. doi: 10.1016/j.aca.2014.12.055

[2] A. Bednařík, L. Čáp, V. Maier, M. Rulík, Contribution of Methane Benthic and Atmospheric Fluxes of an Experimental Area (Sitka Stream), Clean – Soil, Air, Water 8 (2015) 1136-1142. doi: 10.1002/clen.201300982

[3] R. Geryk, M. Švidrnoch, A. Přibylka, K. Kalíková, V. Maier, E. Tesařová, Supercritical fluid chromatography method for the systematic toxicology analysis of synthetic cannabinoids and their metabolite, Anal. Methods 7 (2015) 6056-6059. doi: 10.1039/C5AY01107H

[4] A. Přibylka, M. Švidrnoch, J. Ševčík, V. Maier, Enantiomeric separation of 1,3-dimethylamylamine by capillary electrophoresis with indirect UV detection using dual-selector system. Electrophoresis 36 (2015) 2866-2873. doi: 10.1002/elps.201500182

[5] M. Švidrnoch, A. Přibylka, V. Maier, Determination of selected synthetic cannabinoids and their metabolites by micellar electrokinetic chromatography – mass spectrometry employing pefluoroheptanoic acid-based micellar phase. Talanta 150 (2016) 568-576. doi: 10.1016/j.talanta.2015.12.078

[6] P. Ondra, I. Válka, R, Knob, P. Ginterovám, V. Maier, Analysis of Amphetamine-Derived Designer Drugs by Gas Chromatography with Mass Spectrometry. Journal of Analytical Toxicology 40 (2016) 72-77. doi: 10.1093/jat/bkv113

[7] A. Přibylka, M. Švidrnoch, E. Tesařová, D.W. Armstrong, V. Maier, The empirical comparison of cyclofructans and cyclodextrins as chiral selectors in capillary electrophoretic separation of atropisomers of R,S-1,1´-binaphtalene-2,2´-diyl hydrogen phosphate. J. Sep. Sci. 39 (2016) 973-979. doi: 10.1002/jssc.201501012

[8] J. Znaleziona, V. Maier, The use of PAMAM dendrimers as a dynamic coating for cyclodextrin mediated enantioseparation of selected basic drugs. Anal. Methods 8 (2016) 1968-1972. doi: 10.1039/C5AY03070F

[9] Znaleziona J, Fejős I, Ševčík J, Douša M, Béni S, Maier V (2015) Enantiomeric separation of tapentadol by capillary electrophoresis–study of chiral selectivity manipulation by various types of cyclodextrins. J Pharm Biomed Anal 105:10–6. doi: 10.1016/j.jpba.2014.11.027

[10] Švidrnoch M, Lněníčková L, Válka I, Ondra P, Maier V (2014) Utilization of micellar electrokinetic chromatography-tandem mass spectrometry employed volatile micellar phase in the analysis of cathinone designer drugs. J Chromatogr A 1356:258–65. doi: 10.1016/j.chroma.2014.06.058

[11]. Messina I, Popa I, Maier V, Soural M (2014) Solid-phase synthesis of 5-noranagrelide derivatives. ACS Comb Sci 16:33–8. doi: 10.1021/co4001315

[12] Kondeková M, Maier V, Ginterová P, Marák J, Sevčík J (2014) Analysis of lysozyme in cheese samples by on-line combination of capillary zone electrophoresis and mass spectrometry. Food Chem 153:398–404. doi: 10.1016/j.foodchem.2013.12.078

[13] Maier V, Kalíková K, Přibylka A, Vozka J, Smuts J, Svidrnoch M, Sevčík J, Armstrong D, Tesařová E (2014) Isopropyl derivative of cyclofructan 6 as chiral selector in liquid chromatography and capillary electrophoresis. J Chromatogr A 1338:197–200. doi: 10.1016/j.chroma.2014.02.061

[14] Ginterová P, Sokolová B, Ondra P, Znaleziona J, Petr J, Ševčík J, Maier V (2014) Determination of mushroom toxins ibotenic acid, muscimol and muscarine by capillary electrophoresis coupled with electrospray tandem mass spectrometry. Talanta 125:242–7. doi: 10.1016/j.talanta.2014.03.019

[15]  Petr J, Ginterova P, Znaleziona J, Knob R, Lošťáková M, Maier V (2013) Separation of ketoprofen enantiomers at nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with on-line electrokinetic preconcentration. Central European Journal of Chemistry 11:335-340. doi:10.2478/s11532-012-0177-0

[16] Lehnert P, Přibylka A, Maier V, Znaleziona J, Ševčík J, Douša M (2013) Enantiomeric separation of R,S‐tolterodine and R,S‐methoxytolterodine with negatively charged cyclodextrins by capillary electrophoresis. J Sep Sci 36:1561–7. doi: 10.1002/jssc.201200530

[17] Macíková P, Skopalová J, Cankař P, Papoušková B, Straková R, Jirovský D, Maier V (2013) Electrochemical Oxidation of Tolterodine. Electroanalysis. doi: 10.1002/elan.201200388

[18] Knob R, Petr J, Ševčík J, Maier V (2013) Enantioseparation of tartaric acid by ligand‐exchange capillary electrophoresis using contactless conductivity detection. J Sep Sci 36:3426–31. doi: 10.1002/jssc.201300507

[19] Knob R, Maier V, Petr J, Ranc V, Ševčík J (2012) On‐line preconcentration of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid by nonaqueous capillary electrophoresis. Electrophoresis 33:2159–66. doi: 10.1002/elps.201100665

[20] Béres T, Gemrotová M, Tarkowski P, Ganzera M, Maier V, Friedecký D, Dessoy M, Wessjohann L, Spíchal L, Strnad M, Doležal K (2012) Analysis of cytokinin nucleotides by capillary zone electrophoresis with diode array and mass spectrometric detection in a recombinant enzyme in vitro reaction. Anal Chim Acta 751:176–81. doi: 10.1016/j.aca.2012.08.049

[21] Petr J, Maier V (2012) Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis. TrAC Trends in analytical Chemistry 31:9-22. doi:10.1016/j.trac2011.07.013

[22] Maier V, Ranc V, Svidrnoch M, Petr J, Sevčík J, Tesařová E, Armstrong D (2012) Study on the use of boromycin as a chiral selector in capillary electrophoresis. J Chromatogr A 1237:128–32. doi: 10.1016/j.chroma.2012.02.073

[23] Skopalová J, Vacek J, Papoušková B, Jirovský D, Maier V, Ranc V (2012) Electrochemical oxidation of berberine and mass spectrometric identification of its oxidation products. Bioelectrochemistry 87:15–20. doi: 10.1016/j.bioelechem.2011.09.002

[24] Ginterová P, Marák J, Staňová A, Maier V, Sevčík J, Kaniansky D (2012) Determination of selected biogenic amines in red wines by automated on-line combination of capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 904:135–9. doi: 10.1016/j.jchromb.2012.07.018

[25] Znaleziona J, Maier V, Petr J, Chrastina J, Ševčík J (2011) MEKC Determination of Nilutamide in Human Serum Using Sweeping in High Salt Sample Matrix. Chromatographia. doi: 10.1007/s10337-011-2019-1

[26] Ranc V, Staňová A, Marák J, Maier V, Sevčík J, Kaniansky D (2011) Preparative isotachophoresis with surface enhanced Raman scattering as a promising tool for clinical samples analysis. J Chromatogr A 1218:205–10. doi: 10.1016/j.chroma.2010.11.025

[27] Znaleziona J, Maier V, Ranc V, Ševčík J (2011) Determination of rosiglitazone and metformin in human serum by CE‐ESI‐MS. J Sep Sci 34:1167–73. doi: 10.1002/jssc.201000823

[28] Staňová A, Marák J, Maier V, Ranc V (2010) Analysis of buserelin in urine by online combination of capillary zone electrophoresis with electrospray mass spectrometry. Electrophoresis 31: 1234-1240. doi: 10.1002/elps.200900422

[29] Knob R, Marák J, ová A, Maier V, Kaniansky D, ík J (2010) Determination of brominated phenols in water samples by on-line coupled isotachophoresis with capillary zone electrophoresis. Journal of Chromatography A 1217:3446–3451.

[30]  Jirovský D, Bartošová Z, Skopalová J, Maier V (2010) Electrochemical characterization of repaglinide and its determination in human plasma using liquid chromatography with dual-channel coulometric detection. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 878:3243–8. doi: 10.1016/j.jchromb.2010.09.029

[31] Vítková K, Petr J, Maier V, Znaleziona J, Ševčík J (2010) Study of electromigration effects on a pH boundary during the on‐line electrokinetic preconcentration by capillary electrophoresis. Electrophoresis 31:2771–7. doi: 10.1002/elps.200900663

[32]  Vítková K, Pechová M, Petr J, Znaleziona J, Ranc V, Maier V (2010) A fast determination of yohimbine in pharmaceuticals by micellar electrokinetic chromatography.

[33] Palikova I, Vostalova J, Zdarilova A, Svobodova A, Kosina P, Vecera R, Stejskal D, Proskova J, Hrbac J, Bednar P, Maier V, Cernochova D, Simanek V, Ulrichova J (2010) Long-term effects of three commercial cranberry products on the antioxidative status in rats: a pilot study. J Agric Food Chem 58:1672–8. doi: 10.1021/jf903710y

[34] Petr J, Ryparová O, Ranc V, Hinnerová P, Znaleziona J, Kowalska M, Knob R, Maier V, Frébort I, Lemr K, Ševčík J (2009) Assessment of CE for the identification of microorganisms. Electrophoresis 30:444–9. doi: 10.1002/elps.200800232

[35]  Maier V, Znaleziona J, Jirovský D, Skopalová J, Petr J, Sevcík J (2009) Determination of antihyperglycemic drugs in nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with non-ionic surfactant. J Chromatogr A 1216:4492–8. doi: 10.1016/j.chroma.2009.03.052

[36] Petr J, Ryparová O, Znaleziona J, Maier V, Ševčík J (2009) On‐line combination of CE and microscopy: An insight into the migration of microorganisms. Electrophoresis 30:3863–9. doi: 10.1002/elps.200900230

[37] Petr J, Maier V, Znaleziona J, Vítková K, Ranc V (2009) On-line preconcentration at the pH boundary–the beauty of capillary electrophoresis. Chemicke Listy 103:661-666.

[38] Znaleziona J, Petr J, Knob R, Maier V, Ševčík J (2008) Dynamic Coating Agents in CE. Chromagraphia 67:S5-S12. doi: 10.1365/s10337-007-0509-y

[39] Ryparova O, Petr , Kowalska M, Znaleziona J, Knob R, Maier V, Frébor I, Ševčík J (2008) Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis. Chemicke Listy 102: 1121-1126.

[40] Petr J, Vítková K, Ranc V, Znaleziona J, Maier V, Knob R, Sevcík J (2008) Determination of some phenolic acids in Majorana hortensis by capillary electrophoresis with online electrokinetic preconcentration. J Agric Food Chem 56:3940–4. doi: 10.1021/jf8000179

[41] Horáková J, Petr J, Maier V, Znaleziona J, Staňová A, Marák J, Kaniansky D, Ševčík J (2007) Combination of large volume sample stacking and dynamic pH junction for on-line preconcentration of weak electrolytes by capillary electrophoresis in comparison with isotachophoretic techniques. Journal of Chromatography A 1155:193–8. doi: 10.1016/j.chroma.2007.01.075

[42] Horáková J, Petr J, Maier V, Tesařová E, Veis L, Armstrong D, Gaš B, Ševčík J (2007) On‐line preconcentration of weak electrolytes by electrokinetic accumulation in CE: Experiment and simulation. Electrophoresis 28:1540–7. doi: 10.1002/elps.200600681

[43] Friedecký D, Tomková J, Maier V, Janošt’áková A, Procházka M, Adam T (2007) Capillary electrophoretic method for nucleotide analysis in cells: Application on inherited metabolic disorders. Electrophoresis 28:373–80. doi: 10.1002/elps.2006002624

[44] Maier V, Petr J, Knob R, Horáková J, Ševčík J (2007) Electrokinetic partial filling technique as a powerful tool for enantiomeric separation of DL‐lactic acid by CE with contactless conductivity detection. Electrophoresis 28:1815–22. doi: 10.1002/elps.200600578

[45] Znaleziona J, Petr J, Maier V, Knob R, Horakova J, Smetanova D, Sevcik J (2007) Capillary electrophoresis as a verification tool for immunochemical drug screening. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 151:31–6.

[46] Maier V, Horáková J, Petr J, Drahoňovský D, Ševčík J (2006) Using of S-(−)-2-hydroxymethyl-1,1-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate as additive to the background electrolyte in capillary electrophoresis. Journal of Chromatography A 1103:337–43. doi: 10.1016/j.chroma.2005.11.011

[47] Petr J, Maier V, Horáková J, Ševčík J (2006) Simultaneous contactless conductivity detection and UV detection for the study of separation of tamsulosin enantiomers in discontinuous electrolyte systems by CE. Electrophoresis 27:4735–45. doi: 10.1002/elps.200600063

[48] Horáková J, Maier V, Ševčík J (2006) On-line preconcentration techniques in capillary electrophoresis. Chemicke Listy 100:691-696.

[49] Petr J, Maier V, Horáková J, Sevcík J, Stránský Z (2006) Capillary isotachophoresis from the student point of view–images and the reality. Journal of separation science 29:2705–15.

[50] Maier V, Horáková J, Petr J, Tesařová E, Coufal P, Ševčík J (2005) Chiral separation of tamsulosin by capillary electrophoresis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 39:691–6. doi: 10.1016/j.jpba.2005.04.023

[51] Petr J, Maier V, Horakova J, Tesarova E, Ševčík J (2005) How to achieve succesful chiral separation by capillary electrophoresis. Chemicke Listy 99:190-194.