prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Dr.Sc. et Ph.D.

Oblast výzkumu

 • Lékové interakce
 • Metabolismus léčiv
 • Molekulární farmakologie a toxikologie

Vzdělání a kvalifikace

1992-1997 Analytická chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
1997 – 2001 Lékařská chemie a biochemie, LF, Univerzita Palackého v Olomouci (Ph.D.)
2004 Analytická chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci (RNDr.)
2006 Lékařská chemie a biochemie, LF, Univerzita Palackého v Olomouci (Doc.)
2010 jmenován profesorem biochemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
1999 – 2010 Toxikolog, Soudně-lékařské oddělení, Fakultní nemocnice Olomouc
2002 – 2006 Vědecký pracovník, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF Univerzity Palackého v Olomouci
2007 – 2008 Docent, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF Univerzity Palackého v Olomouci
2008 – nyní Docent/profesor, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Publikační aktivita

 • Počet publikací (WoS): 118
 • Počet citací (WoS): 1369 (1044 s vyloučením autocitací)
 • H-index: 23
 • Skripta: 3

Zahraniční pobyty

 • 1998 (3 měsíce)
 • 2000 (3 měsíce)
 • 2002-2003 (1 rok)
 • 2005 (2 týdny)
 • 2006 (2 týdny)
 • 2007 (3 měsíce)

Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institut National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U128, CNRS, Montpellier, France.

Granty

 • Projekt ESF – MŠMT (OPVK) – 3
 • Projekt GAČR – 2
 • Post-doktorský projekt GAČR – 1
 • Bilaterální projekt MŠMT Česko-Maďarsko – 1
 • Projekt FRVŠ – 1
 • Vnitřní grant LF UP – 1

Členství ve společnostech

 • Česká společnost chemická
 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
 • Society for Medicinal Plant Research (GA)
 • American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET)

Ocenění

 • Cena za farmacii 2001; udělena Francouzskou ambasádou v Praze a firmou Aventis
 • Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2001
 • Cena Sigma-Aldrich za rok 2004
 • Cena Josefa V. Koštíře za významný přínos na poli biochemie a molekulární biologie v letech 2002-2003
 • Cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii, za nejlepší přehledový článek za rok 2010.

Členství v komisích a recenzní činnost

 • Člen komise (roky 2005; 2006; 2008; 2009; 2010; 2011) pro obhajoby projektů Fondu rozvoje vysokých škol na PřF UP v Olomouci.
 • Člen redakční rady časopisu Open Drug Metabolism Journal (Bentham Science Publishers)
 • Člen stálého panelu oponentů časopisu Current Drug Metabolism (Bentham Science Publishers)
 • Člen vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva při Ministerstvu zemědělství ČR (2007-nyní)
 • Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP (2010-nyní)
 • Člen Bioetické komise při Radě pro výzkum, vývoj a inovace, poradního orgánu vlády ČR (2010-nyní)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Lékařská chemie a biochemie na LF UP (2007-nyní)
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu Biologie – obor Molekulární a buněčná biologie na PřF UP (2010-nyní)

Vybrané publikace

 1. 1. Krausova L., Stejskalova L., Wang H., Vrzal R., Dvorak Z., Mani S., Pavek P. (2011) Metformin suppresses pregnane X receptor (PXR)-regulated transactivation of CYP3A4 gene. Biochem Pharmacol (in press).
 2. 2. Stejskalova L., Vecerova L., Perez L.M., Vrzal R., Dvorak Z., Nachtigal P., Pavek P. (2011) Aryl hydrocarbon receptor (AHR) and Aryl hydrocarbon nuclear translocator (ARNT) expression in the human and rat placentas and transcription activity in human trophoblast cultures. Toxicol Sci 123(1):26-36.
 3. 3. Rulcova A., Prokopova I., Krausova L., Bitman M., Vrzal R., Dvorak Z., Blahos J., Pavek P. (2010) Stereoselective interactions of warfarin enantiomers with Pregnane X nuclear (PXR) receptor in gene regulation of major drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes. J Thromb Haemost 8(12):2708-2717.
 4. 4. Dvorak Z., Pavek P. (2010)Regulation of drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes by glucocorticoids. Drug Metab Rev 42(4):621-635.
 5. 5. Monostory K., Pascussi J.M., Kobori L., Dvorak Z. (2009) Hormonal regulation of CYP1A expression. Drug Metab Rev 41(4):547-572.
 6. 6. Dvorak Z. and Pavek P. (2008)Comment on “The role of redox-sensitive transcription factors NF-kB and AP-1 in the modulation of the Cyp1A1 gene by mercury, lead and copper” Free Radic Biol Med 45(6):939
 7. 7. Cvek B. and Dvorak Z. (2008) The value of proteasome inhibition in cancer. Can the old drug, disulfiram, have a bright new future as a novel proteasome inhibitor? Drug Discov Today 13(15-16):716-722.
 8. 8. Dvorak Z., Vrzal R., Henklova P., Jancova P., Anzenbacherova E., Maurel P., Svecova L., Pavek P., Ehrmann J., Havlik R., Bednar P., Lemr K., Ulrichova J. (2008) JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochem Pharmacol 75(2):580-588.
 9. 9. Vrzal R., Ulrichová J., Dvořák Z., Pávek P. (2007)Glucocorticoid receptor functions in HeLa cells are perturbed by 2,3,8,9-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Drug Metab Lett 1(4):311-314.
 10. 10. Cvek B., Dvořák Z. (2007) Targeting of Nuclear Factor-kB and Proteasome by Dithiocarbamate Complexes with Metals. Curr Pharm Des 13(30): 3155-3167.