Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323

Cílem projektu je posílit předaplikační výzkum nových nano- a biotechnologií využitelných v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí či v medicíně a připravit je na přenos do praxe. Projekt tedy bude mostem mezi excelentním výzkumem prováděném v Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů a případným transferem technologií. Vědci budou moci své výzkumy dopracovat, ověřit, zda jsou vhodné pro komerční uplatnění, a také správně nastavit jejich právní ochranu ve vztahu k podmínkám budoucí licence či jiného způsobu přenosu do praxe,
Projekt umožní rozšířit vybavení obou vědeckých center o další specifické přístroje, které jsou nezbytné pro rozpracování perspektivních výsledků v předaplikační fázi. Jedná se o přístroje umožňující přípravu a testování velkých vzorků, jako je například pilotní jednotka pro organickou syntézu, pipetovací robot nebo pyrolytická pec, ale také zařízení pro odhalení souvislostí, jako jsou například mechanismy účinku, jež jsou důležité pro marketing a komercializaci samotných technologických výsledků. Samozřejmostí je i otevření specificky orientovaných pozic pro mladé a nadějné výzkumníky.

Projekt byl finančně podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.