Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

MŠMT OP VVV - Předaplikační výzkum pro ITI

Hlavní řešitel: Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.
Doba realizace: 07/2018 – 12/2022
Rozpočet: 125,8 milionů Kč

V Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a RCPTM vznikají významné vědecké výsledky s potenciálem komercializačního přenosu do praxe v oblasti biotechnologií a nanotechnologií, které by mohly přinést inovace do celé řady oborů lidské činnosti, jako jsou environmentální a biomedicínské aplikace, hygiena, nová hnojiva a ovlivnění růstu hospodářských plodin. Intenzivní zaměření na tyto výsledky a umožnění jejich přenosu podporou infrastruktury a dopracování do praxe přinese benefit celému místu dopadu projektu.