Support for international mobility of researchers – MSCA-IF at Palacký University Olomouc III.

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0018294
Řešitel: Aristeidis Bakandritsos, Ph.D.
Financování: ~160 000 EUR
Trvání: 01/2021-12/2022

Cílem projektu je podpořit výzkumného pracovníka, který v roce 2019 podal kladně hodnocený projekt do výzvy Horizont 2020, Marie Sklodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – Europan Fellowships (H2020_MSCA-IF_2019). Za Univerzitu Palackého v Olomouci se jedná o jednoho výzkumníka, který se zapojí do aktivity  1 Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR.

Vědecké cíle: Cílem návrhu je syntetizovat nanokrystaly (NC) Ag2SnS3 a Ag2SnSe3 pro fotovoltaické aplikace a použít je jako materiál absorbující světlo v solárních článcích. Při hledání vhodných nákladově efektivních solárních článků šetrných k životnímu prostředí, je koloidní fotovoltaika považována za slibnou alternativu k zařízením první generace. Minimalizace výrobních nákladů v kombinaci s použitím netoxických materiálů bohatých na zeminu může také usnadnit soulad technologie s průmyslovými a environmentálními standardy.

 

Projekt “Podpora mezinárodní mobility výzkumných pracovníků – MSCA-IF na Univerzitě Palackého v Olomouci III.” je spolufinancován Evropskou unií.