Publikace v Journal of Inorganic Biochemistry

aaSC_006Práce s názvem “Diverse in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of trichlorido-gold(III) complexes with N6-benzyladenine derivatives“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise Journal of Inorganic Biochemistry (J. Inorg. Biochem. 134 (2014) 92-99, IF2012 = 3,197). Publikace popisuje sérii Au(III) komplexů s N-donorovými ligandy odvozenými od N6-benzyladeninu, u nichž byla studována in vitro a in vivo protizánětlivá aktivita. Výsledky studie odhalily, že přestože komplexy vykazovaly zanedbatelnou aktivitu in vitro, na úrovni in vivo byla jejich protizánětlivá účinnost srovnatelná s používaným léčivem Indomethacinem a dokonce lepší než v případě léčiva na bázi komplexu zlata Auranofinu.

11. 6. 2014