Certifikát SVP pro výrobce

Dne 12. 7. 2017 byl Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydán laboratoři R-lab „Certifikát SVP pro výrobce“. Laboratoř, nacházející se v budově Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc, získala povolení k činnosti kontrolní laboratoře v rozsahu chemických/fyzikálních zkoušek kontroly jakosti humánních léčivých přípravků a humánních hodnocených léčivých přípravků v oblasti výrobních operací i v oblasti dovozu léčivých přípravků.

Zobrazit certifikát: soubor

4. 6. 2015