Joanna Znaleziona, Ph.D.

Vzdělání a zaměstnání:

 • 2012 – nyní – pozice ‚junior researcher‘ ve výzkumném programu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů PřF UP
 • 2011 – 2012 – pozice ‚vědecký pracovník‘ na Ústavu lékařské chemie a biochemie (ÚLCHB), UP Olomouc
 • 2011 – Ph.D., obhájení disertační práce „Separace fyziologický aktivních látek pomocí kapilární elektroforézy“, obor analytická chemie
 • 1999 – 2004 – studium analytické chemie na Technologické Univerzitě v Gdaňsku, Polsko,
  diplomová práce „Vývoj metody pro označení perfluorovaných kyselin ve vzorcích vody pomocí HPLC-MS/MS“

Odborné vědecké zaměření:

 1. Vývoj nových kapilárních elektromigračních separačních metod pro analýzu lečív, potravin a biologických vzorků.
 2. Studium dynamického a permanentního pokrytí kapilár pro kapilární elektroforézu.
 3. Chirální separace – vývoj a studium separací enantiomerů.

Výzkumná aktivita:

Autorka a spoluautorka 22 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, 22 příspěvků na odborných setkáních, 148 citací (bez autocitací), h-index 8.

Výzkumné projekty:

2013-2015 – Postdoktorský projekt GAČR „Studium a charakterizace nových chemických modifikaci kapilár pro kapilární elektroforézu“ (13-10878P). (hlavní řešitel)

Člennství ve vědeckých společnostech:

2007 – Česká společnost chemická

Popularizace vědy a výzkumu:

2008-2014 – Univerzita dětského věku; Jarmark chemie, fyziky a matematiky;
Klub nadaných dětí Olomouc; Noc Vědců; Člen komise soutěže mladých analytických chemiků „O cenu firmy Merck“

Pedagogická činnost:

Vedoucí laboratorních cvičení (Pokročilé cvičení z analytické chemie-HPLC, Biochemie na LF) a seminařů (Základy zpracování výsledků), vedení diplomových a bakalářských prací.

Vybrané publikace:

 1. Znaleziona J., Ginterová P., Petr J., Ondra P., Válka I., Ševčík J., Chrastina J., Maier V., Determination and identification of synthetic cannabinoids and their metabolites in different matrices by modern analytical techniques – a review“ Anal. Chim. Acta, (2015) in press. IF~4.52
 2. Znaleziona J., Fejős I., Ševčík J., Douša M., Béni S., Maier V., Enantiomeric separation of tapentadol by capillary electrophoresis—Study of chiral selectivity manipulation by various types of cyclodextrins, J. Pharm. Biomed. Analysis, 105 (2015) 10-16. IF~2.871
 3. Ginterová P., Sokolová B., Ondra P., Znaleziona J., Petr J., Ševčík J., Maier V., Determination of mushroom toxins ibotenic acid, muscimol and muscarine by capillary electrophoresis coupled with electrospray tandem mass spectrometry, Talanta 125 (2014), 242-247. IF~3.756
 4. Lehnert, P., Přibylka, A., Maier, V., Znaleziona, J., Ševčík, J.,Douša, M. Enantiomeric separation of R,S-tolterodine and R,S-methoxytolterodine with negatively charged cyclodextrins by capillary electrophoresis J. Sep. Sci. 36 (2013) 1561-1567. IF~2.591
 5. Petr, J., Ginterová, P., Znaleziona, J., Knob, R., Lošåáková, M.,Maier, V., Ševčík, J. Separation of ketoprofen enantiomers at nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with on-line electrokinetic preconcentration Centr. Eur. J. Chem. 11 (2013) 335-340. IF~1.33
 6. Huliciak M., Vacek J., Sebela M., Orolinova E., Znaleziona J., Havlikova M., Kubala M., Covalent  binding  of cisplatin  impairs  the  function  of  Na+/K+-ATPase  by binding to its cytoplasmic part, Biochemical Pharmacology 83 (2012) 1507-1513. IF~4.576