Mgr. Marek Machata

Vzdělání a kvalifikace

2011–2013 Anorganická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr.)
od 2013 Junior Researcher, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, PřF UP v Olomouci

Oblast výzkumu

  • Koordinační chemie (Mn, Fe, Ni, lantanoidy)
  • Magnetochemie (molekulové magnety)
  • Systém na měření fyzikálních vlastnosti (PPMS)

Publikační aktivita

  • Počet publikací (WoS): 1
  • H-index: 1

Zahraniční pobyty:

  • 2015: Německo, 1 měsíc, skupina prof. Jorisa van Slagerena, Univerzität Stuttgart, Stutgart

Publikace a patenty

  1. I. Nemec, M. Machata, R. Herchel, R. Boča, Z, Trávníček, A new family of Fe2Ln complexes built from mononuclear anionic Schiff base subunits, Dalton Trans. 41 (2012) 14603–14610.
  2. R. Herchel, I. Nemec, M. Machata, Z, Trávníček, Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes, Inorg. Chem.54 (2015) 8625–8638.