Prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vzdělání a kvalifikace

1989 Mgr. (Anorganické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci)
1996 Ph.D. (Anorganické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci)
2004 profesor v oboru anorganická chemie
2006–2018 Vedoucí Katedry anorganické chemie, PřF, Univerzita Palackého v Olomouci
od 2010 Vedoucí výzkumného oddělení „Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety“ Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů

Oblast výzkumu

 • Příprava a charakterizace nových typů biologicky aktivních komplexů vybraných přechodných kovů a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů založených na paramagnetických komplexech přechodných kovů.
 • Syntéza hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým oxidickým nosičem a navázanou koordinační sloučeninou směřující k magnetickým aplikacím a využití v oblasti cíleného transportu léčiv.
 • In vitro a in vivo testování širokého spektra biologických aktivit.

Publikační aktivita

Dle WoS – 12.1. 2024

Další aktivity

Granty:

GAČR (Anticancer active coordination compounds with multimodal effect, 21-19060S, 04/2021-03/2024)

GAČR  (Complexes of selected transition metals with plant-derived compounds with anti-NF-kB and pro-PPAR dual activities, AT-CZ 21-38204L, 01/2021 – 12/2023)

GAČR (např. Funkcionalizované magnetické nosiče na bázi nanočástic oxidů železa s navázanými biologicky aktivními nebo magneticky zajímavými sloučeninami, P207/11/0841, 2011–2014), FRVŠ a jiné projekty MŠMT (např. Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích, MSM6198959218, 2005–2011, 135 997 000,-Kč), IGA-PřF UP.

Pedagogická činnost:

V letech 1996–2019 – vedoucí více jak 10 disertačních a 20 bakalářských a diplomových prací.

Členství ve společnostech:

 • Česká společnost chemická
 • Česká a slovenská krystalografická asociace
 • American Chemical Society

Vybrané publikace

 • Fiaschi M., Vančo J., Biancalana L., Malina T., Dvořák Z., Funaioli T., Zacchini S., Guelfi M., Trávníček Z. and Marchetti F. Synthesis and studies of aqueous-stable diruthenium aminocarbyne complexes uncovered an N-indolyl derivative as a prospective anticancer agent, Inorganic Chemistry Frontiers,2024,11,2841–2862
 • Trávníček Z., Vančo J., Čajan M., Belza J., Popa I., Hošek J., Lenobel R., Dvořák Z. Gold(I) N-heterocyclic carbene (NHC) complexes containing 6-mercaptopurine derivatives and their in vitro anticancer and anti-inflammatory effects, Applied Organometallic Chemistry,2024;38:e7401

 • Trávníček  Z.; Vančo J.; Belza J.; Zoppellaro G.; Dvořák Z. Dinuclear copper(II) complexes with a bridging bis(chalcone) ligand reveal considerable in vitro cytotoxicity on human cancer cells and enhanced selectivity, Journal of Inorganic Biochemistry 2024, 252, 112481
 • Medvedíkova M.; Ranc V.; Vančo J.; Trávníček Z.; Anzenbacher P. Highly Cytotoxic Copper(II) Mixed-Ligand Quinolinonato Complexes: Pharmacokinetic Properties and Interactions with Drug Metabolizing Cytochromes P450, Pharmaceutics 2023, 15(4), 1314
 • Bresciani G.; Vančo J.; Funaioli T.; Zacchini  Z.; Malina T.; Pampaloni  G; Trávníček  Z.; Marchetti  F. Anticancer Potential of Diruthenium Complexes with Bridging Hydrocarbyl Ligands from Bioactive Alkynols, Inorganic Chemistry 2023, 62, 39, 15875–15890
 • Iacopini D.; Vančo J.; Di Pietro S., Bordonic V.; Zacchini S.; Marchetti F.; Dvořák Z.; Malina T.; Biancalana L.; Trávníček Z.; Di Bussolo V. New glycoconjugation strategies for Ruthenium(II) arene complexes via phosphane ligands and assessment of their antiproliferative activity, Bioorganic Chemistry 2022, 126, 105901
 • Vančo, J.; Trávníček Z.; Hošek J.; Dvořák Z. Heteroleptic copper(II) complexes of prenylated flavonoid osajin behave as selective and effective antiproliferative and anti-inflammatory agents, Journal of Inorganic Biochemistry 2022, 226, 111639.
 • Massoud, S.S.;  Louka, F.R.; Dial, M.T.; Malek, A.J.; Fischer, R.C.;  Mautner, F.A Vančo, J.; Malina, T.; Dvořák, Z., Trávníček, Z. Identification of potent anticancer copper(ii) complexes containing tripodal bis[2-ethyl-di(3,5-dialkyl-1H-pyrazol-1-yl)]amine moiety, Dalton Transactions 2021, 50, 11521.
 • Massoud, S. S.; Perez, Z. E.; Courson, J. R.; Fischer, R. C., Mautner, F. A.; Vančo, J.; Čajan, M.; Trávníček, Z. Slow magnetic relaxation in penta-coordinate cobalt(ii) field-induced single-ion magnets (SIMs) with easy-axis magnetic anisotropy. Dalton Transactions 2020, 49, 11715–11726.
 • Štarha, P.; Trávníček, Z. Non-platinum complexes containing releasable biologically active ligands. Coordination Chemistry Reviews 395 (2019) 130–145.
 • Štarha, P.; Trávníček, Z.; Dvořák, Z. A cytotoxic tantalum(V) half-sandwich complex: a new challenge for metal-based anticancer agents. Chemical Communications 54 (2018) 9533–9536.
 • Antal, P.; Drahoš, B.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Late First-Row Transition-Metal Complexes Containing a 2-Pyridylmethyl Pendant-Armed 15-Membered Macrocyclic Ligand. Field-Induced Slow Magnetic Relaxation in a Seven-Coordinate Cobalt(II) Compound. Inorganic Chemistry 55 (2016) 5957-5972.
 • Kašpárková, J.; Kostrhunová, H.; Nováková, O.; Křikavová, R.; Vančo, J.; Trávníček, Z.; Brabec, V. A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases. Angewandte Chemie International Edition 54 (2015) 14478-14482.
 • Nemec, I.; Herchel, R.; Trávníček, Z. Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite. Scientific Reports 5 (2015) 10761.
 • Herchel, R.; Váhovská, L.; Potočňák, I.; Trávníček, Z. Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy. Inorganic Chemistry 53 (2014) 5896-5898.
 • Trávníček, Z. ; Štarha, P.; Vančo, J.; Šilha, T.; Hošek, J.; Suchý, P.; Pražanová, G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. Journal of Medicinal Chemistry 55 (2012) 4568-4579.
 • Herchel, R.; Trávníček, Z.; Zbořil, R. Tuning of the Critical Temperature in Iron(II) Spin-Crossover Materials Based on Bridging Polycyanidometallates: Pentacyanidonitrosylferrate(II) and Hexacyanidoplatinate(IV). Inorganic Chemistry 50 (2011) 12390-12392.