Udělen další národní patent

SC_009Nový národní patent „Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 305411 B6; 28. 8. 2015, původci: Z. Trávníček, R. Novotná, Z. Dvořák) chrání možné využití komplexních sloučenin platiny v oxidačním stupni +II obsahujících chloridové anionty jako odstupující skupiny a deriváty rostlinného hormonu kinetinu (N6-furfuryladeninu) jako N-donorové nosné ligandy, jako perspektivních léčiv pro léčbu nádorových onemocnění, jako je osteosarkom, karcinom prsu nebo vaječníku. Hlavní výhodou patentovaných látek je jejich schopnost velmi účinně působit i na nádorové buňky vykazující rezistenci na léčbu cisplatinou, tj. protinádorové léčivo na bázi platiny celosvětově používané v onkologické praxi.

5. 8. 2015