Udělen další národní patent

SC_000Nový národní patent „Salophenové komplexy železa s heterocyklickými N-donorovými ligandy, způsob jejich přípravy a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 304883, 12. 11. 2014) chrání průmyslové využití komplexních sloučenin železa v oxidačních stupních +II a +III, obsahujících kombinaci dvou ligandů, a to N,N-bis(salicyliden)-1,2-fenylendiaminu (salophenu) a malých monodentátních N-donorových heterocyklických ligandů typu substituovaných azolů, jako perspektivních léčiv s vysokým protinádorovým účinkem, překonávajícím až 200-násobně účinek cisplatiny jako dnes hojně používaného protinádorového léčiva. Vysoká účinnost komplexů byla potvrzena testováním na rozsáhlé skupině lidských nádorových buněčných linií.

1. 3. 2015