ATLAS zpozoroval první přímý důkaz rozptylu světla světlem při vysokých energiích

Fyzici experimentu ATLAS v CERNu nalezli první důkaz rozptylu světla světlem při vysokých energiích, velmi vzácný proces, ve kterém dva fotony – částice světla – interagují a změní směr. Tento výsledek, publikovaný v Nature Physics, potvrzuje jednu z nejstarších předpovědí kvantové elektrodynamiky (QED).

Přímý důkaz rozptylu světla světlem při vysoké energii byl po mnohá desetiletí nedosažitelný – až do druhéhu běhu (Run 2) Velkého hadronového uryhclovače (LHC), který byl zahájen v roce 2015. Jelikož urychlovač může provádět srážky olověných iontů při bezpúrecendentních rychlostech, získání důkazu o rozptylu světla světlem se stalo reálnou možností. “Tento experiment byl po několik let předmětem velkého zájmu v komunitách fyziků zabývajících se těžkými ionty a fyzikou vysokých energií, protože vypočty několika skupin ukazovaly, že bychom mohli získat dostatečně silný signál při studiu srážek olověných iontů během Runu 2,” říká Peter Steinberg, vedoucí skupiny fyziky těžkých iontů experimentu ATLAS.

Členy kolaborace CERN-ATLAS je pět vědců RCPTM: L. Chytka, P. Hamal, M. Hrabovský, J. Kvita & L. Nožka.

22. 8. 2017