Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols

J. Skopalova, P. Bartak, P. Bednar, H. Tomkova, T. Ingr, I. Lorencova, P. Kucerova, R. Papousek, L. Borovcova, K. Lemr: Carbon fiber brush electrode as a novel substrate for atmospheric solids analysis probe (ASAP) mass spectrometry: Electrochemical oxidation of brominated phenols. ANALYTICA CHIMICA ACTA, vol. 999, pp. 60-68, 2018. DOI: 10.1016/j.aca.2017.11.024

Byla vyvinuta nová štětičková elektroda z uhlíkových vláken, která byla použita pro přímou desorpci a hmotnostně spektrometrickou analýzu s využitím sondy pro analýzu pevných vzorků (ASAP). Takto bylo identifikováno jedenáct nových oligomerních produktů oxidace tribromfenolu a pentabromfenolu.

30. 5. 2018