Příprava dvoufotonových polarizačních KLM stavů

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem kvantových korelací mezi fotony, které jsou generovány v párech v procesu sestupné frekvenční parametrické konverze (SPDC).

Podle našeho návrhu jsme v roce 2009 připravili optické schéma prototypu pro přípravu dvoufotonových polarizačních KLM stavů.  Náš prototyp využívá jako zdroj fotonů SPDC v Kwiatově uspořádání.  Vlastní generace KLM stavů se provádí v uspořádání dvoufotonového interferometru Hongova-Ouova-Mandelova typu.

Funkci našeho prototypu jsme prověřili přípravou celé škály KLM stavů s různým poměrem γ/δ, přičemž se cílový stav zkoumal metodou úplné dvoufotonové polarizační tomografie. K měření tomografie se využívá sestava za děličem v pravé části. Funkčnost prototypu se ověřovala standardně výpočtem fidelity, která popisuje míru podobnosti generovaného stavu s požadovaným teoretickým stavem. Námi generované KLM stavy dosahovaly standardně fidelity nad 91%.

Více informací v tiskové zprávě (*.pdf).Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem kvantových korelací mezi fotony, které jsou generovány v párech v procesu sestupné frekvenční parametrické konverze (SPDC).

Podle našeho návrhu jsme v roce 2009 připravili optické schéma prototypu pro přípravu dvoufotonových polarizačních KLM stavů.  Náš prototyp využívá jako zdroj fotonů SPDC v Kwiatově uspořádání.  Vlastní generace KLM stavů se provádí v uspořádání dvoufotonového interferometru Hongova-Ouova-Mandelova typu.

Funkci našeho prototypu jsme prověřili přípravou celé škály KLM stavů s různým poměrem γ/δ, přičemž se cílový stav zkoumal metodou úplné dvoufotonové polarizační tomografie. K měření tomografie se využívá sestava za děličem v pravé části. Funkčnost prototypu se ověřovala standardně výpočtem fidelity, která popisuje míru podobnosti generovaného stavu s požadovaným teoretickým stavem. Námi generované KLM stavy dosahovaly standardně fidelity nad 91%.

Více informací v tiskové zprávě (*.pdf).

4. 10. 2011