ICO ocenila celoživotní dílo českého vědce

Profesor Jan Peřina byl poctěn prestižní Cenou Galileo Galilea Mezinárodní komise pro optiku (International Commission for Optics, ICO). Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. je profesorem kvantové elektroniky a optiky na katedře optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR. Od roku 2010 působí také jako senior researcher v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výbor ICO pro udělování ceny Galilea Galileiho – předseda Tomasz Szoplik (Polsko), členové Cid B. de Araújo (Brazílie), Gert von Ball (Německo), Paul K. Buah-Bassuah (Ghana), Bishnu P. Pal (Indie), Mohammed Shabat (Palestina), Valentin I. Vlad (Rumunsko) a Ičiro Jamaguči (Japonsko) – ocenil Jana Peřinu touto cenou za rok 2011 za jeho významné výsledky na poli kvantové optiky a koherence týkající se neklasických stavů, které byly získány za obtížných okolností“. Výbor považuje za pozoruhodné, jak mohl takový objem práce vykonat za tak obtížných podmínek, které existovaly v Československu v době jeho vrcholové tvůrčí činnosti.

10. 11. 2011