Klára Gajdošová získala cenu za nejlepší poster v kategorii nanomedicína

Cenu za nejlepší poster v kategorii nanomedicína si z letní školy Nanosciences & Nanotechnologies, Organic Electronics & Nanomedicine (ISSON22) v řecké Soluni odvezla Klára Gajdošová. Její poster s názvem Graphene-based biosensors for multimodal detection of breast cancer biomarkers je náplní práce UP grantu Igráček DSGC-2021-0096 Plasmonic graphene-based biosensors for multimodal detection of breast cancer biomarkers.

„Letní škola byla rozdělená na tři kategorie – nanotechnologie, organická elektronika a nanomedicína, v každé kategorii byl oceněn jeden poster. Já jsem získala Young researcher award in recognition of best poster presentation v kategorii nanomedicína v konkurenci zhruba 55 posterů v rámci celé letní školy. Byla to pro mě první zkušenost s prezentováním našeho výzkumu, takže mě ocenění velmi překvapilo i potěšilo,“ uvedla Klára Gajdošová. Součástí ISSON22 byly také konference Nanosciences & Nanotechnologies (NN22) nebo Nanotexnology Expo.

Mladá vědkyně je součástí řešitelského týmu studentského grantu, který je zaměřený na vývoj citlivého a snadno použitelného nanomateriálu na bázi grafenu, jenž by mohl sloužit jako biosenzor pro odhalení markerů rakoviny prsu. Roční výzkum podpořila Univerzita Palackého částkou zhruba 1,9 milionu korun.

 

 

1. 9. 2022