Měření luminozity urychlovače LHC v CERN detektorem ALFA

Dne 30. března v 13:06 SELČ byla vyvolána první vysokoenergetická srážka mezi svazky protonů na novém Velkém hadronovém srážeči (LHC Large Hadron Collider) v evropském středisku jaderného výzkumu CERN poblíž Ženevy. Touto událostí začal velmi očekávaný výzkumný program v oblasti částicové fyziky, jehož cílem je umožnit lidem pohlédnout do tajemství přírody, která jsou nám dosud ukrytá.

(a) Schéma Římského hrnce, (b) soustava scintilačních vláken, (c) náhled elektroniky.

(a) Schéma Římského hrnce, (b) soustava scintilačních vláken, (c) náhled elektroniky.

 

Konkrétně, naše pracoviště pracuje na modelování samotných detektorů pod jednotným softwarovým prostředím ATHENA, na kterém běží celý projekt ATLAS, a vytváření vyhodnocovacích algoritmů pro zpracování naměřených dat. V případě modelování se jedná o zapracování geometrie detektorů ALFA, včetně jejich materiálových vlastností a reálné metrologie. Toto modelování je nezbytné nejen pro pochopení fyzikálních procesů v dopředné oblasti detektoru ATLAS, ale také pro přesnou rekonstrukci drah protonového svazku při měření luminozity. V případě návrhu vyhodnocovacích algoritmů pracujeme na několika typech algoritmů pro rekonstrukci a rozbor protonových drah, které jsou používány pro zjištění rozlišení detektorů a stanovení luminozity.

(a) příklad vizualizace, (b)-(c) příklady rekonstrukce protonového svazku při testování.

(a) příklad vizualizace, (b)-(c) příklady rekonstrukce protonového svazku při testování.

 

 

Celý článek a tisková zpráva je zde.

4. 5. 2011