Měření luminozity urychlovače LHC v CERN detektorem ALFA

On  March 30, 2011 at 13:06 CET, the first high-energy collision between proton beams was realized on a new Large Hadron Collider (LHC) at the European Organization for Nuclear Research CERN near Geneva. This event began the very expected research programme in particle physics, the aim of which is to allow the people to explore the secrets of nature being still hidden to us.

(a) Roman pot scheme, (b) set of scintillation fibres, (c) electronics overview.

(a) Roman pot scheme, (b) set of scintillation fibres, (c) electronics overview.

 

Our workplace works on modeling separate detectors in a unified ATHENA software environment, in which the whole ATLAS project operates, and construction of evaluative algorithms for the data processing. In the case of modeling, we work on introducing the ALFA detector geometries to the measuring system including their material properties and real metrology. This modeling is necessary not only for understanding the physical processes occurring in the forward field of the ATLAS detector but also for accurate track reconstruction of the proton beam during luminosity measurements. Moreover, we also work on several evaluative algorithm types for reconstruction and analysis of proton tracks, which are being used for determination of detector resolutions and luminosity.

(a) Example of visualization, (b)-(c) examples of proton beam reconstruction during testing.

(a) Example of visualization, (b)-(c) examples of proton beam reconstruction during testing.

 

 

Full article is posted here.Dne 30. března v 13:06 SELČ byla vyvolána první vysokoenergetická srážka mezi svazky protonů na novém Velkém hadronovém srážeči (LHC Large Hadron Collider) v evropském středisku jaderného výzkumu CERN poblíž Ženevy. Touto událostí začal velmi očekávaný výzkumný program v oblasti částicové fyziky, jehož cílem je umožnit lidem pohlédnout do tajemství přírody, která jsou nám dosud ukrytá.

(a) Schéma Římského hrnce, (b) soustava scintilačních vláken, (c) náhled elektroniky.

(a) Schéma Římského hrnce, (b) soustava scintilačních vláken, (c) náhled elektroniky.

 

Konkrétně, naše pracoviště pracuje na modelování samotných detektorů pod jednotným softwarovým prostředím ATHENA, na kterém běží celý projekt ATLAS, a vytváření vyhodnocovacích algoritmů pro zpracování naměřených dat. V případě modelování se jedná o zapracování geometrie detektorů ALFA, včetně jejich materiálových vlastností a reálné metrologie. Toto modelování je nezbytné nejen pro pochopení fyzikálních procesů v dopředné oblasti detektoru ATLAS, ale také pro přesnou rekonstrukci drah protonového svazku při měření luminozity. V případě návrhu vyhodnocovacích algoritmů pracujeme na několika typech algoritmů pro rekonstrukci a rozbor protonových drah, které jsou používány pro zjištění rozlišení detektorů a stanovení luminozity.

(a) příklad vizualizace, (b)-(c) příklady rekonstrukce protonového svazku při testování.

(a) příklad vizualizace, (b)-(c) příklady rekonstrukce protonového svazku při testování.

 

 

Celý článek a tisková zpráva je zde.

4. 5. 2011