Národní patent: Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu

Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci dosáhli dalšího významného pokroku ve výzkumu nových vysoce účinných potenciálních léčiv s protinádorovým účinkem. V národním patentu, s názvem „Komplexy mědi s deriváty 2-fenyl-3-hydroxychinolin-4(1H)-onu, způsob jejich přípravy a použití těchto komplexů jako léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 303009 B6), na jehož vzniku se jako spolutvůrci podíleli pracovníci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), Katedry anorganické chemie PřF UP a Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP, prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., RNDr. Roman Buchtík, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. a PharmDr. Ján Vančo, Ph.D., jsou právně chráněny metody přípravy nových látek a jejich případné užití jako léčiv v protinádorové terapii. Výrazný protinádorový účinek patentovaných látek byl prokázán na sérii osmi lidských nádorových linií. Prvotní výsledky protinádorové účinnosti na buněčných modelech jsou natolik slibné, že látky budou dále intenzivně studovány na zvířecích modelech a mechanizmy jejich účinku budou zkoumány na molekulární úrovni. Studované sloučeniny, díky svému širokospektrálnímu kancerostatickému působení, mají potenciál stát se v budoucnu alternativou k běžně používaným cytostatickým léčivům na bázi platiny.

29. 2. 2012