Udělen národní patent

Národní patent s názvem „Dijodo-komplexy platiny s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 306966 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Gáliková, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.), který byl udělen 6. 9. 2017 původcovskému kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Trávníčka, chrání využití vysoce protinádorově účinných komplexů platiny obecného vzorce cis-[PtI2(Ln)2], kde Ln představuje O-substituované deriváty 9-deazahypoxanthinu, v protinádorové terapii, konkrétně pak pro léčbu adenokarcinomu prsu a/nebo osteosarkomu a/nebo karcinomu plic a/nebo maligního melanomu a/nebo karcinomu děložního čípku a/nebo karcinomu prostaty a/nebo hepatocelulárnímu karcinomu a/nebo karcinomu prostaty a/nebo karcinomu vaječníků a/nebo karcinomu vaječníků rezistentnímu vůči cisplatině.

6. 9. 2017