Udělen národní patent

Již čtrnáctý národní patent s názvem „Komplexy mědi s deriváty (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu a jejich použití jako léčiv v protinádorové terapii“ (CZ 307046 B6, původci: Trávníček, Z.; Vančo, J.; Hutyra, J.; Křikavová, R.; Dvořák, Z.), který byl udělen 1. 11. 2017 původcovskému kolektivu pod vedením prof. Zdeňka Trávníčka, chrání použití vysoce protinádorově účinných komplexů mědi obecného vzorce [Cu(L1)(L2)]X, kde L1 představuje aniont (E)-1-(2´-hydroxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-onu, L2 symbolizuje derivát 1,10-fenanthrolinu nebo 2,2´-bipyridylu a X je anorganický nebo malý organický aniont, v protinádorové terapii, konkrétně pak pro léčbu karcinomu děložního čípku a/nebo karcinomu prostaty a/nebo adenokarcinomu prsu a/nebo adenokarcinomu prostaty a/nebo hepatocelulárního karcinomu a/nebo osteosarkomu a/nebo plicního adenokarcinomu.

1. 11. 2017