Publikace v Angewandte Chemie International Edition

SC_008Práce s názvem „A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases„(autoři: J. Kašpárková, H. Kostrhunová, O. Nováková, R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, V. Brabec) byla publikována v časopise Angewandte Chemie International Edition (IF2014 = 11,261). Studie popisuje toxické účinky Pt(IV) komplexu s koordinovanou suberoyl-bis-hydroxamovou kyselinou v nádorových buňkách. Komplex po fotoaktivaci vykazuje dvojí účinek v rakovinných buňkách: aktivitu platnatého protirakovinného léčiva a inhibitoru histon-deacetylasy. Pt(IV) komplex tedy vystupuje jako pro-léčivo, které účinkuje dvěma nezávislými mechanismy biologické aktivity a může být selektivně fotoaktivováno na cytotoxické částice uvnitř a v blízkosti nádoru, čímž je navýšena selektivita účinku na nádorové buňky.

12. 10. 2015