Publikace v Chemical Communications

V práci je popsána potenciální chemoterapeutická aplikovatelnost komplexu [Ta(η5-Cp*)Cl2(salaph)] (1; H2salaph = 2-{(E)-[(2-hydroxyfenyl)imino]methyl}fenol), který vykazuje výraznou cytotoxicitu v nádorových buňkách s různou citlivostí vůči cisplatině. Cytotoxický účinek komplexu 1 je spojen s indukcí apoptózy a s ní spojených procesů, jako je depolarizace mitochondriální membrány, uvolnění cytochromu c do cytosolu a indukce vzniku reaktivních forem kyslíku a dusíku. Na rozdíl od nádorových buněk je komplex 1 výrazně méně cytotoxický v buňkách zdravých (fibroblasty, hepatocyty). Tato studie představuje novou výzvu pro design protinádorově účinných látek na bázi komplexů přechodných kovů.

1. 8. 2018