Publikace v Chemistry – A European Journal

Série nových komplexních sloučenin železa(III) vzorce[Fe(L)X] (kde L je dianiont pentadentátní Schiffovy báze a X je pseudohalogenidový ligand) byla připravena a charakterizována. Magnetické vlastnosti těchto látek byly studovány pomocí magnetometrie a EPR a bylo zjištěno, že tři látky vykazují jev křížení spinových stavů.

14. 5. 2018