Publikace v Dalton Transactions

Cílem práce byla příprava strukturně nového ligandu odvozeného od přemostěném cyklamu, který obsahuje dvě 2-methylpyridinová pendantní ramena (L) a studium jeho Fe(II) komplexů [Fe(L)][FeCl4]·H2O (1·H2O), [Fe(L)]Cl2·4H2O (2·4H2O), [Fe(L)](BF4)2·0.5CH3CN (3·0.5CH3CN), [Fe(L)](BPh4)2·CH3OH (4·CH3OH). Monokrystalová rentgenová strukturní analýza prokázala deformované oktaedrické cis-V uspořádání [Fe(L)]2+ kationtu ve všech studovaných komplexech. Analýzou magnetických dat byla u všech komplexů zjištěna změna spinového stavu (spin-crossover) vyvolaná změnou teploty. Teplota spinového přechodu závisela jak na nekoordinujícím se aniontu (BF4 (3) < [FeCl4]2– (1) < BPh4 (4)), tak na přítomnosti krystalosolventu (pouze pro komplex 3·0.5CH3CN).

27. 3. 2018