Publikace v Dalton Transactions

Práce s názvem „Large and negative magnetic anisotropy in pentacoordinate mononuclear Ni(II) Schiff base complexes“ (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Trans. (IF2013 = 4,097).

19. 5. 2015