Publikace v Dalton Transactions

Práce s názvem „Ferromagnetic coupling mediated by Co∙∙∙π  non-covalent contacts in a pentacoordinate Co(II) compound showing field-induced slow relaxation of magnetization“, publikována v časopise Dalton Transactions, popisuje magnetické vlastnosti pentakoordinovaného, jednojaderného komplexu Co(II) a studuje feromagnetickou výměnu zprostředkovanou pomocí Co∙∙∙π  nekovalentní interakce.

12. 6. 2016