Publikace v Dalton Transactions

sc_004Byly připraveny a charakterizovány tři jednojaderné komplexy 15-členného makrocyklického ligandu se dvěma 2-pyridylmethylovými pendantními rameny {(3,12-bis(2-pyridylmethyl)-3,12,18-triaza-6,9-dioxabicyklo-[12.3.1]oktadeka-1,14,16-trien); L} o složení [Ln(L)(H2O)(NO3)](NO3)2 (Ln = Tb (1), Dy (2), a Er (3)). Na základě RTG strukturní analýzy bylo zjištěno, že ve všech případech je na centrální atomy lanthanoidu s koordinačním číslem 9 navázán ligand L s N5O4 donorovým setem, jedna molekula vody a jeden dusičnanový anion. Tvar odpovídající tomuto koordinačnímu číslu je možné popsat jako tzv. muffin. Magnetická měření odhalila, že všechny tři sloučeniny vykazují chování typické pro polem-indukované jednomolekulové magnety s odhadovanými energetickými bariérami U ≈ 44–82 K. Experimentální studie byly doplněny CASSCF výpočty, které ukazují na rostoucí energii prvního excitovaného stavu (Tb → Dy → Er) v rámci geometrie muffin a na nejnižší pravděpodobnost tunelování magnetizace pro DyIII komplex 2.

16. 8. 2016