Publikace v Dalton Transactions

Dvou polymorfy sloučerniny[Co (neo)(CH3COO)2], kde neo = neokuproín, byly připraveny a charakterizovány. Magnetické vlastnosti těchto látek byly studovány experimentálně (pomocí magnetometrie) a teoreticky (ab initio výpočty). Bylo zjištěno, že malé strukturní rozdílí mezi těmito polymorfy způsobují  značné změny v jejich magnetické anizotropii. Oba polymorfy se chovají jako polem indukované jednomolekulové magnety.

15. 12. 2017