Publikace v Inorganic Chemistry

SC_002Práce s názvem Structural, Magnetic, and Redox Diversity of First-Row Transition Metal Complexes of a Pyridine-Based Macrocycle: Well-Marked Trends Supported by Theoretical DFT Calculations byla publikována v mezinárodním časopise Inorganic Chemistry (Inorg. Chem. 54 (2015) 3352−3369, IF2013 = 4,794). Publikace studuje sérii komplexů Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II) a Zn(II) s 15-členným pyridinovým makrocyklickým ligandem (15-pyN3O2). Tato práce reprezentuje první krok v našem rostoucím zájmu v systematickém studiu komplexů s heptakoordinovanými kovovými ionty, které vykazují chování jednomolekulových magnetů (nanomagnetů) a nachází možné využití při uchovávání dat nebo v kvantových počítačích. Vzhledem k vysoké axiální magnetické anizotropii nalezené u komplexů s NiII a CoII, mohou být tyto sloučeniny dále využity jako magnetické stavební bloky při syntéze jednořetězových magnetů, ferro- nebo ferrimagnetů, jenž nalézají uplatnění v podobě magnetických senzorů nebo ve spintronice. Všechny získané výsledky byly doplněny DFT výpočty, které nezastupitelným způsobem potvrdily naše závěry a významně pomohly při jejich vysvětlování.

11. 3. 2015