Publikace v Inorganic Chemistry

SC_006Práce s názvem „Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes“ (autoři: R. Herchel, I. Nemec, M. Machata a Z. Trávníček) byla publikována v ACS časopise Inorganic Chemistry (IF2014 = 4,762). Publikace na sérii železitých jednojaderných a vícejaderných koordinačních sloučenin demonstruje aplikaci a význam DFT výpočtů parametrů izotropní výměnné interakce mediované skrze nekovalentní interakce či kovalentní vazby pro vhodnou postulaci spinového hamiltoniánu a následnou analýzu experimentálních magnetických dat těchto látek.

11. 8. 2015