Publikace v Inorganic Chemistry

sc_007

Polydentátní ligand (Z,Z)-bis(1-(pyridin-2-yl)-1-amino-methyliden)oxalohydrazid byl použit na přípravu třech čtyřjaderných koordinačních sloučenin lanthanoidů [Ln4(HL)4(H2L)2(NO3)4](NO3)44CH3OH (Ln = GdIII, 1, TbIII, 2, DyIII, 3). Analýza statických magnetických dat odhalila slabou antiferomagnetickou interakci mezi Ln(III), kdežto analýza dynamických magnetických dat prokázala, že sloučenina 3 je jedno-molekulovým magnetem v nulovém statickém magnetickém poli s energetickou bariérou Ueff = 42,6 K. Teoretické výpočty dále poukázaly na přítomnost toroidního magnetického momentu v této sloučenině a klasifikují ji jako jedno-molekulový toroik.

9. 12. 2016