Publikace v Organometallics

Šest polosendvičových Ir(III) komplexů bylo připraveno, charakterizováno a byl u nich proveden screening jejich in vitro cytotoxicity vůči A2780 a A2780R lidským nádorovým buňkám. Nejaktivnější komplex 6 byl dále studován i na dalších lidských liniích, kde vykazoval cytotoxický profil odlišný od cisplatiny. Komplex 6 dále vykazoval selektivní účinek vůči nádorovým buňkám v porovnání s buňkami nenádorovými (zdravými). 6 byl výrazně více akumulován A2780 buňkami než cisplatina a indukoval odlišné změny buněčného cyklu. Dále byl komplex 6 jako první reprezentant mezi polosendvičovými Ir(III) komplexy testován pro svoji cytotoxicitu v 3D modelu sferoidů nádorových MCF-7 buněk, kde jeho účinnost byla, stejně jako ve výše zmíněném 2D modelu, výrazně vyšší v porovnání s cisplatinou.

Štarha, P.; Trávníček, Z.; Crlíková, H.; Vančo, J.; Kašpárková, J.; Dvořák, Z. Half-Sandwich Ir(III) Complex of N1-Pyridyl-7-azaindole Exceeds Cytotoxicity of Cisplatin at Various Human Cancer Cells and 3D Multicellular Tumor SpheroidsOrganometallics 2018, 37, 2749–2759. Link

14. 8. 2018