Publikace v PLoS One

SC_007V časopise PLoS One (IF2014 = 3,234) byla publikována práce s názvem Highly and Broad-Spectrum In Vitro Antitumor Active cis-Dichloridoplatinum(II) Complexes with 7-Azaindoles(autoři: P. Štarha, Z. Dvořák, Z. Trávníček; PLoS ONE 10 (2015) e0123595), která se zabývá studiem cis-[PtCl2(naza)2] komplexů s deriváty 7-azaindolu (naza). Tyto látky vykazují, ve srovnání s klinicky používaným léčivem na bázi platiny cisplatinou, výrazně vyšší aktivitu vůči různým lidským nádorovým buněčným liniím včetně linie cisplatina-rezistentního karcinomu vaječníku, což prokazuje, že studované komplexy efektivně překonávají získanou rezistenci karcinomu vaječníku vůči cisplatině. Rozdíly v protinádorové aktivitě studovaných látek korelují s mírou interakce s intracelulárním thiolem glutathionem, jak prokázaly výsledky 1H NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie.

26. 8. 2015