Publikace v PLoS ONE

sc_003V práci „Platinum(II) iodido complexes of 7-azaindoles with significant antiproliferative effects: an old story revisited with unexpected outcomes“ jsou popsány cis-[PtI2(naza)2] komplexy (18), které vykazují vysokou in vitro cytotoxicitu na celkem devíti lidských nádorových buněčných liniích (IC50 od 0,4 do 12,8 μM). Výsledky in vivo testů (myší model lymfocytární leukémie L1210) prokázaly srovnatelnou aktivitu komplexu 8 s cisplatinouEx vivo studium provedené na tumorech izolovaných z léčených myší prokázalo, společně s výsledky dalších provedených experimentů a analýz (např. mikroskopická pozorování nádorových tkání, interakce s vybranými biomolekulami včetně plasmidové DNA nebo modifikace buněčného cyklu), že mechanismus účinku je pravděpodobně odlišný od cisplatiny.

1. 12. 2016