Publikace v RSC Advances

SC_009V časopise RSC Advances byla publikována práce s názvem: „Field-induced slow relaxation of magnetization in dinuclear and trinuclear CoIII/MnIII complexes“ (autoři: I. Nemec, R. Herchel, T. Šilha, Z. Trávníček) Práce popisuje přípravu, strukturu a magnetické vlastnosti dvou (CoIII-MnIII) a trojjaderných (CoIII-MnIII-CoIII) sloučenin. Tyto sloučeniny vykazují vlastnosti typické pro jednojontové magnety.

4. 11. 2015