Publikace v RSC Advances

SC_008Práce s názvem „Copper(II) quinolinonato-7-carboxamido complexes as potent antitumor agents with broad spectra and selective effects“ (autoři: R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, R. Buchtík, Z. Dvořák) byla publikována v časopise RSC Advances (IF2014 = 3.84). Studie se zabývá Cu(II) komplexy [Cu(quix)(phen)]NO3yH2O, kde Hquix představuje 2-(4-amino-3,5-dichlorfenyl)-3-hydroxy-4(1H)-chinolinon-7-karboxamidy a phen = 1,10-fenanthrolin, a jejich in vitro cytotoxicitou na šesti lidských nádorových liniích; s nejlepším výsledkem pro komplex 5 na linii A2780: IC50 = 0.6(1) μM. Komplex 5 se také ukázal jako netoxický až do koncentrace 50 μM na nemaligní linii plicních fibroblastů (MRC-5), což znamená, že tento komplex má slibný index selektivity IC50(MRC-5)/IC50(A2780) vyšší než 80. Bylo také prokázáno, že komplexy jsou schopny vázat se na DNA, interagovat s L-cysteinem a účinkovat jako chemické nukleasy.

18. 12. 2015