RCPTM je členem mezinárodní kolaborace CTA – Cherenkov Telescope Array

CTA concept

CTA concept

Nový ambiciózní evropský projekt astročásticové fyziky CTA vybuduje mezinárodní observatoř nové generace zaměřenou na detekci vysokoenergetických fotonů (patří na cestovní mapu ESFRI). Projekt si klade za cíl objevení velkého množství dosud neznámých kosmických zdrojů vysokoenergetického gama záření a určení jejich charakteristik. Ve dnech 4. – 8. 5. 2015 proběhlo pravidelné setkání vědců podílejících se na přípravě budoucí observatoře CTA ve finském Turku. Na tomto meetingu byla oficiálně přijata do konsorcia Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Pracovníci Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů – Společné laboratoře optiky se na přípravě a realizaci projektu podílejí již delší dobu v oboru dlouhodobého sledování oblačnosti a světelného pozadí noční oblohy na kandidátských místech budoucí observatoře (Namibie, Argentina, Chile, Mexiko, USA, Kanárské ostrovy), návrhu a testování zrcadlových segmentů a optických vrstev pro optické teleskopy, fyzikálního modelování aj. Dosavadní výsledky olomoucké skupiny byly dobrým doporučením pro přijetí PřF UP do tohoto prestižního konsorcia. Českou republiku na tomto projektu nyní reprezentují vědci tří pracoviště – Fyzikální ústav AV ČR, MFF UK v Praze a PřF UP v Olomouci.

13. 5. 2015