Výzkumné infrastruktury

Výzkumné infrastruktury, včetně e-infrastruktur, jsou jedním ze stěžejních pilířů národních výzkumných a inovačních systémů jednotlivých členských států Evropské unie, Evropského výzkumného prostoru jako celku a dalších makroregionálních a globálních formací. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů je hrdé na to, že může svou činností přispět k provozu pěti takových výzkumných infrastruktur. Konkrétně se jedná o tyto:
1. NanoEnviCz
2. AUGER-CZ
3. CERN-CZ
4. CTA-CZ
5. ELIXIR-CZ

14. 2. 2016