Prostorové korelace v párových fotonových polích

The speckle pattern obtained by the nonlinear process in paired-photon field at high intensities.

Skvrnkový obrazec získaný v nelineárním procesu v párovém fotonovém poli při vysokých intenzitách.

V nedávné publikaci v Optics Express [Opt. Express 22, 013374 (2014)] vnesla skupina RCPTM ve spolupráci se skupinou z University of Insubria, Como, Itálie, více světla do prostorových korelací ve svazcích fotonových dvojčat produkovaných nelineárním porcesem parametrické sestupné frekvenční konverze. Bylo poprvé demonstrováno, že prostorové korelační funkce změřené v párovém poli na jednofotonové úrovni odpovídají skvrnkovým obrazcům viditelným při vysokých intenzitách. Tento proces je považován za jeden z nejužitečnějších nástrojů pro zkoumání základních přírodních zákonů stejně jako pro praktické aplikace v oblastech kvantové optiky a kvantového zpracování informace.

26. 6. 2014