Study of chromium species release from metal implants in blood and joint effusion: Utilization of HPLC-ICP-MS

Pechancová, R; Pluháček, T; Gallo, J; Milde, D: Study of chromium species release from metal implants in blood and joint effusion: Utilization of HPLC-ICP-MS. Talanta 185 (2018) 370-377. DOI: 10.1016/j.talanta.2018.03.100

Náš výzkum se zaměřuje na vývoj postupu pro stanovení trojmocného a šestimocného chromu v kloubní tekutině a krvi u osob, které mají ve svém těle umělý kloub ze slitiny obsahující chrom. Nově vyvinutý postup kombinuje snadnou přípravu vzorků a spojení kapalinové chromatografie s ICP-MS, což umožňuje stanovení jednotlivých specií chromu. Výzkum potvrdil, že přibližně 20 % chromu v kloubní tekutině osob s kloubní náhradou je ve formě Cr6+.

20. 4. 2018