Konference Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2012


Konference Mössbauer Spectroscopy in Materials Science 2012 je organizována v nových  prostorech
NH CONGRESS OLOMOUC (http://www.nh-olomouc.cz/en/).

Vědecký obsah je zajištěn a garantován Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů (www.rcptm.com/cs/), Univerzita Palackého v Olomouci.

Témata konference:

  • Nanomaterials, nanostructures, nanocomposites, core-shell nanoparticles, thin films
  • Nanomaterials in biomedicine
  • Magnetism, magnetic nanoparticles, molecular magnets
  • Solid-state chemistry and physics
  • Environmental, catalytic, biologic, medical applications
  • Earth Science, Mineralogy and Archaeology
  • Industrial applications, corrosion
  • Nuclear forward scattering in materials science
  • Instrumentation, software

Sborník bude publikován organizací American Physical Society: American Institute of Physics a bude indexován na Thomson Reuters – Web of Science

Více na stránkách konference: http://msms2012.upol.cz

 

 

 

 

 

27. 12. 2011