Pracovníci RCPTM navrhli novou unikátní technologii využívající nanočástice nulamocného železa pro likvidaci sinic

Sinice jsou v současné době považovány za jednou z největších hrozeb pro zdroje pitné vody na celém světě. Řešení tohoto ekologickému problému byla věnována velká pozornost vedoucí k návrhu množství technologií, které by měly být efektivní, levné a ekologicky šetrné k ekosystému. V nedávné době pracovníci RCPTM navrhli metodu splňující tyto požadavky a výsledky svých snah uveřejnili v časopise Environmental Science and Technology (viz Marsalek et al., Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 2316-2323). Navržená technologie využívá nanočástice nulamocného železa, které byly v rámci této studie identifikovány jako potencionálně užitečný nástroj v boji proti květům sinic. Ukazuje se, že čistění vod od sinic pomocí nanočástic nulamocného železa představuje efektivní a ekologicky přijatelnou metodu pro likvidaci a zamezení vzniku květů sinic. Nanočástice vykazují několik režimů účinku, tj. odstranění přirozeně dostupného fosforu, destrukci buněk sinic a imobilizaci toxického mikrocystinu, který tudíž není následně uvolněn do vodního prostředí. Ekotoxikologické experimenty prokázaly, že nanočástice nulamocného železa jsou vysoce selektivní činidla, která jsou netoxická vůči jiným biologickým druhům vodního prostředí včetně řas, dafnií, vodních rostlin a ryb. Primárním produktem reakce nulamocného železa se sinicemi je netoxická a vysoce agregující sloučenina typu Fe(OH)3, která napomáhá flokulaci a postupnému usazování rozložené biomasy.

4. 3. 2012