Udělen evropský patent

SC_001Členové výzkumného oddělení RCPTM Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety pod vedením prof. Z. Trávníčka dosáhli významného pokroku ve výzkumu nových potenciálních léčiv s protinádorovým účinkem – systematický výzkum cis-dichloroplatnatých komplexů s halogenderiváty 7-azaindolu a jejich protinádorových vlastností vyústil 8. 4. 2015 v udělení evropského patentu „Dichlorido complexes of platinum with 7-azaindole halogeno-derivatives for use in the treatment of tumour diseases“ (EP2636410 B1; původci patentu: Zdeněk Trávníček, Pavel Štarha, Zdeněk Dvořák), jehož předmětem ochrany je možné využití výše zmíněných látek k léčbě různých typů lidských nádorových onemocnění (např. maligní melanom, karcinom plic, karcinom prostaty, karcinom děložního čípku nebo karcinom vaječníku), vůči kterým nově vyvinuté sloučeniny vykazovaly až třináctkrát vyšší aktivitu ve srovnání s klinicky používaným léčivem cisplatinou.

8. 4. 2015