Nanočástice nulamocného železa s unikátní 3D sférickou architekturou podporující vyšší účinnost jejich zachycení v krystalové mřížce mědi

SC_002Díky velice zajímavým vlastnostem, které se objevují právě se snižováním rozměrů až do nanorozměrů, jsou nanočástice železa velice silně využívány např. v environmentálních technologiích pro čištění různých typů vod (podzemních, povrchových, odpadních nebo pitných) a půd. Kromě rozměrů částic, jejich velikostní distribuce, reaktivity povrchu a morfologie, je třeba znát i další klíčové vlastnosti těchto nanočástic nulamocného železa, a to jejich aktivitu a stabilitu. Nedávno publikovaná studie zveřejněná v časopise ACS Sustainable Chemistry & Engineering, detailně popisuje syntézu a fyzikální vlastnosti nových nanočástic nulamocného železa, získaných pomocí morfologicky řízeného procesu z pevné fáze. Tento způsob syntézy poskytuje přesně tvarované a úzce polydispergované kondenzované sférické superstruktury nulamocných nanočástic železa. Schopnost pokročilého 3D uspořádání nulamocných nanočástic železa pro čištění kontaminantů byla vyzkoušena na soli CuSO4 rozptýlené ve vodě. Bylo prokázáno, že tento proces je mnohem účinnější ve srovnání se všemi doposud známými procesy. Práce navíc demonstruje důležitost cílené přeměny morfologie materiálu, což je klíčové v přípravě vysoce účinných systémů, které mohou být použity pro sanační technologie.

Slovák, P.; Malina, O.; Kašlík, J.; Tomanec, O.; Tuček, J.; Petr, M.; Filip, J.; Zoppellaro, G.; Zbořil, R. Zero-Valent Iron Nanoparticles with Unique Spherical 3D Architectures Encode Superior Efficiency in Copper Entrapment. ACS Sustain. Chem. Eng. 2016, 4 (5), 2748-2753. DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00242

 

12. 2. 2017