Udělen další národní patent

SC_008Dalšího pokroku ve výzkumu a vývoji farmakologicky perspektivních, protinádorově aktivních komplexů platiny dosáhli pracovníci RCPTM z výzkumného oddělení Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety – 8. 7. 2015 byl Úřadem průmyslového vlastnictví udělen patent s názvem „Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění (CZ 305374 B6; původci patentu: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák), kterým je chráněno možné využití cis-dijodoplatnatých komplexů s deriváty 7-azaindolu pro klinickou léčbu různých typů nádorových onemocnění, jako je karcinom prostaty, děložního čípku nebo vaječníku. Hlavní výhodou nově vyvinutých látek je až více než čtyřicetinásobná aktivita, kterou studované komplexy vykazovaly v porovnání s cisplatinou, tj. protinádorovým léčivem na bázi platiny celosvětově používaným v onkologické praxi.

28. 8. 2015