Spolupráce s laboratoří CERN

Experiment LHCb, jeden ze čtyř velkých experimentů na urychlovači LHC v evropské laboratoři CERN, hlásí pozorování hned dvou pentakvarků, částic, jejichž vnitřní strukturu lze vysvětlit jako vázaný stav čtyř kvarků a jednoho antikvarku. Zatímco jsou stále možné i další interpretace jako např. analogie molekulární vazby baryon-mezon, jedná se o objev přinášející nové poznatky o silné interakci, jedné z fundamentálních sil v přírodě, která mimo jiné drži pohromadě atomové jádro a také samotné protony a neutrony, vázané stavy tří kvarků. Další data a nezávislé experimenty přinesou podrobnosti o vnitřní struktuře nově pozorovaných částic.

CERN press release: Link
Další čtení: Link

31. 7. 2015