Spolupráce v oblasti studia archeologických nálezů

Byla uzavřena rámcová smlouva mezi Katedrou analytické chemie, PřF UP a Archeologickým Centrem Olomouc o spolupráci v oblasti studia archeologických nálezů. Katedra analytické chemie se bude zabývat zejména chemickou analýzou archeologických nálezů. Hlavními úkoly bude detekce přítomnosti organických zbytků v nalezených nádobách a určení jejich původu. K tomu budou použity moderní techniky instrumentální chemické analýzy, zejména hmotnostní spektrometrie s ionizací MALDI a ESI, spojení kapalinové a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a infračervená spektroskopie a pokročilé zpracování dat založené na vícerozměrné statistice.

24. 1. 2017